Tiende

Tiende kan betales til Syvendedags Adventistkirken, Den norske union. Dette brukes til å lønne pastorer etc.

Kontonummer: 3000.30.33100 (Merk innbetalingen «Tiende»)

Andre gaver

Gaver til menighetens lokale misjon og drift kan innbetales til 7877.06.51920.

Vil du ha skattefradrag?

Som giver har du krav på skattefradrag for inntil 40.000 kroner i året, minimum 500 kroner. For å få denne fordelen må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer, enten via post.dnu@adventist.no eller tlf.: 32 16 16 70/32 16 16 85.

Dersom du tidligere har fått skattefradrag for gaver til Adventistkirken, trenger du ikke å foreta deg noe.