Kongsberg Adventistkirke ligger sentrumsnært i Kongsberg.
Hasbergsvei 8 • 3616 Kongsberg

Aktuelt: Hjelpeaksjonen 2021

Kongsberg menighet er med i ADRA sin hjelpeaksjon hver høst. ADRA er Syvendedags Adventistkirkens hjelpeorganisasjon.

Fokus i år: Korona og kriser truer barns fremtid. Barn trenger skolen.

HVA KAN DU FORVENTE?

BIBELSTUDIUM

Gruppe studerer bibelen

Ukas høydepunkt?

Vårt bibelstudium, eller sabbatsskole som vi kaller det, er noe bibelinteresserte virkelig bør prøve. Vi samles lørdag formiddag fra kl. 10.00 – 11.00.

Vi tilbyr:

• Norsk klasse for voksne
• Engelsk klasse for voksne
• Flere grupper for barn

BARN

Vi tilbyr tre aldersgrupper:

0-3 år: Samme bibelhistorie en måned med noen forskjellige variasjoner. Vi skal ha masse babysanger, lek og aktiviteter. Programmet er tilpasset så det minste kan lære fra repetisjon.

4-8 år: Forskjellige bibelhistorier hvert gang med sanger og spennende aktiviteter.

9-15 år:  «Bibelen fra perm til perm» som er et slags «fugleperspektiv» over Bibelen.
Hver andre gang med mer fordypning med hovedtema «Hvordan er Bibelen relevant for min hverdag? Sier den noe av mine interesser?»

GUDSTJENESTE

Velkommen til Gudstjeneste lørdag formiddag kl. 11:15!

Gudstjenesten på sabbaten (lørdag) er en feiring av at vi er skapt, at vi kommer fra en Gud som ville ha oss, for vi ble ikke til ved en tilfeldighet, men ved Guds vilje.

Vårt ønske og mål med gudstjenesten er å tjene Gud og gi Han anerkjennelse for den Han er, hva Han gjør og har gjort.